Programma 10 Veiligheid

Groningen is een veilige gemeente. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het gebied van preventie, handhaving en zorg. Samen met deze zorg- en veiligheidspartijen hebben wij de in de Kadernota Integrale Veiligheid 2020 - 2023 verwoord wat de speerpunten zijn voor de komende jaren.

Veiligheid is zeer verweven met de beleidsterreinen in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg , programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte en paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken .
Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Als gemeente verzorgen wij veelal de coördinatie en regie van deze samenwerking en afstemming.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast komt u bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 26.662

2,5 %

Baten

€ 3.486

0,3 %

ga terug