Programma 5 Sport en bewegen

Sport verbindt. Sport en bewegen brengt mensen samen. Voldoende bewegen maakt mogelijk om deel te nemen aan de maatschappij en levert een positieve bijdrage aan de gezondheid. Sport en spel is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We bieden kinderen en jongeren de kans hun sportieve talenten te ontdekken en (verder) te ontwikkelen.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 27.566

2,6 %

Baten

€ 9.161

0,9 %

ga terug