Staat B: personeelskosten

Totaal

Primitieve begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2019 Toegestane (begrote) formatie

 (bedragen x 1.000 euro)

fte

euro

fte

euro

Personeel in dienst:

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.641

196.462

2.985

211.265

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

31

2.231

42

3.024

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.641

196.462

2.985

211.265

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

195

186

Bestuur

53

2.389

53

2.289

WSW

923

31.677

972

34.814

WWB

690

690

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

976

34.756

1.025

37.793

Externe inhuur

9.660

12.571

Voormalig personeel

Wachtgelden 

332

335

FLO/FPU/Overig

843

843

Overig

Totaal voormalig personeel

1.175

1.178

AF:

Gedetacheerde uitleen

-2.193

-2.324

Verhaal salaris

-48

-48

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-2.241

-2.372

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.313

3.538

Werving en selectie

80

79

Bedrijfsgezondheidszorg

555

548

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

837

1.746

Overig

2.650

4.776

Totaal overige personeelskosten

7.435

10.687

Totaal generaal fte's en personele lasten

3.617

247.442

4.010

271.308

ga terug