Paragraaf 9 Bedrijfsvoering

Overheid in transitie en krapper wordende budgetten

De overheid is in transitie. We zien binnen de overheden grote verschuivingen. Het Rijk decentraliseert steeds meer taken. Wij als gemeente zullen steeds meer de rol en taak van het eerste contact met burgers krijgen. Met de overheveling van taken zien we ook dat er geen kostprijs dekkende budgetten mee komen.

Budgetten zijn steeds beperkter, de ontwikkelingen van technologie gaan razendsnel. Deze verregaande ontwikkelingen met bijbehorende verwachting van de maatschappij vragen steeds een passend antwoord van ons als gemeente. Dit stelt andere eisen aan onze uitvoering, vraagt om innovatie en aanpassing in sturing en onze organisatie. Daarmee wordt een goede bedrijfsvoering steeds meer een randvoorwaarde om gemeente breed te kunnen blijven veranderen en mee te kunnen bewegen. Zodat de dienstverlening en publieke waarde die we leveren aan en met onze burgers, bedrijven en belanghebbenden zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

In deze paragraaf schetsen we de stand van zaken en beleidsvoornemens van onze gemeentelijke bedrijfsvoering voor 2020. Daarin richten we ons op de benodigde ontwikkeling in onze organisatie en HR- en concern brede bedrijfsvoeringsopgaven.

ga terug