Programma 7 Verkeer

We willen een goed bereikbare gemeente zijn, met een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is 'met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In Groningen gaan veel inwoners dan ook met de fiets, mede dankzij de korte afstanden in de compacte stedelijke omgeving en het goede fietsklimaat. Voor het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van Park+Ride (P+R), is veel draagvlak. We hebben oog voor leefkwaliteit en vinden (geparkeerde) auto's in de openbare ruimte niet vanzelfsprekend.

Onze gemeente heeft een centrumfunctie voor werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg in een regio die verder veel minder verstedelijkt is. Ook de bereikbaarheid met de auto is daarom van groot belang. Als inwoners en bezoekers toch de auto pakken, willen we dat ze vlot door kunnen rijden, zowel in de gebouwde omgeving als op onze ringwegen.

De komende jaren blijven we inzetten op de fiets. Ook in openbaar vervoer investeren we flink met de gezamenlijke aanpak van de spoorknoop bij het hoofdstation en daarnaast een nieuwe visie op openbaar vervoer. Bovendien investeren wij, met onze partners, in de aanpassing van de zuidelijke ringweg. Vanuit de doelstelling om de leefkwaliteit in onze stad te verbeteren en met het oog op duurzaamheid kijken we tenslotte ook naar de verkeerscirculatie.

We zetten al jaren in op de bereikbaarheid van onze economische 'dynamo's' en dat blijven we doen. Hiermee bedoelen we de gebieden: binnenstad, stationsgebied, Universitair Medisch Centrum Groningen, Zernike Science Park, Europapark/Kempkensberg en Martiniziekenhuis en omgeving.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 30.178

2,9 %

Baten

€ 22.597

2,2 %

ga terug