Programma 7 Verkeer

7.1.5 Het verhaal Groningen Fietsstad

Ons doel is dat onze inwoners zich bewust zijn van Groningen Fietsstad. In onze gemeente fietsen we namelijk heel veel. We willen dat alle inwoners zich bewuster worden van dit hoge aandeel fietsgebruik. Door Groningen Fietsstad duidelijk en permanent te promoten willen we bereiken dat de fiets nog meer gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Maar ook dat fietsers zich actiever en bewuster gaan gedragen, zodat zelflerend gedrag vanzelfsprekend wordt.

Daarnaast willen we ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere steden. Zodat zij van ons leren en om Groningen te promoten. Een leefbare gemeente met goede fietsvoorzieningen trekt namelijk innovatieve kennisbedrijven. Daarmee is fietsen dus ook economie.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal campagnes fietsgedrag

6

6

Hoe staan we ervoor?

Het 050 Fietsstad-logo en ons merk 'Groningen Fietsstad' is inmiddels bij 59% van onze inwoners bekend. Het logo is dan ook steeds vaker te zien, bijvoorbeeld in onze fietsfolder, maar ook in de fietsparkeervakken of in de fietsverkeerslichten.  

Daarnaast hebben we ons ook de afgelopen tijd wederom geprofileerd als dé fietsstad. Zo vonden het International Cargo Bike Festival en het 6th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) in 2019 plaats in Groningen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een bijdrage geleverd aan het landelijke openbaar vervoercongres in Den Haag.

Wat willen we bereiken in 2020?

Het 'merk' Groningen Fietsstad willen we nationaal en internationaal blijven uitbouwen. We blijven actief deelnemen aan (fiets)congressen waar we ons verhaal aan veel professionals kunnen uitdragen.

Lokaal gaan we aan de slag met campagnes rond fietsgedrag. Belangrijke speerpunten daarbij zijn verkeersveiligheid, de 'spelregels' bij alle richtingen tegelijk groen en fietsparkeren in de binnenstad (dit doen we samen met onze fietsstewards). Ook willen we samen met de provincies Groningen en Drenthe, de Regio Groningen-Assen en Groningen Bereikbaar de herkenbaarheid van ons regionale netwerk van Doorfietsroutes verbeteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verbeteren van de herkenbaarheid van het regionale netwerk van Doorfietsroutes;
  • Deelname aan (inter-)nationale (fiets)congressen;
  • Campagnes rond fietsgedrag (zoals fietsparkeercampagnes en alle richtingen tegelijk groen);
  •  Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
ga terug