Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 282.811

26,7 %

Baten

€ 9.052

0,9 %

ga terug