Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

In het programma College, Raad en Gebiedsgericht werken richten we ons op de partners die College en Raad ondersteunen (zoals de griffie en de ombudsman). Daarnaast verantwoorden we in dit programma de financiën van gebiedsgericht werken. Het beleid van gebiedsgericht werken is opgenomen in Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken .

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.805

0,5 %

Baten

€ 3.650

0,4 %

ga terug