Kerngegevens

Voor de kerngegevens voor de jaren 2017 tot en met 2018 zijn de cijfers van Oud Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd.  De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

2017

2018

2019

2020

Aantal inwoners

227.545

231.589

233.903

236.730

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

19,2%

18,8%

19,0%

19,3%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

67,1%

66,8%

66,3%

65,8%

% ouderen (65 jaar en ouder)

13,7%

14,4%

14,6%

14,8%

Ruimtelijke kerngegevens 

2017

2018

2019

2020

Oppervlakte gemeente (in ha)

19.792

19.793

*19.795

*19.795

% binnenwater

6,1%

6,4%

9,4%

9,4%

% Functiemenging

57,9%

57,8%

-

-

Lengte van de wegen (km)

899

898

1.215

1.215

* Cijfers 2017 en 2018 zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. Cijfers 2019 zijn gebaseerd op informatie van GEO-informatie

Woningvoorraad

2017

2018

2019
(Prognose)

2020
(Prognose)

Aantal woningen

112.952

114.733

116.871

120.377

% huurwoningen

64%

52,8%

53%

-

% koopwoningen

36%

47%

47%

-

Gemiddelde WOZ-waarde

166.00

171.000

182.000

-

Financieel (in euro's)

2019
(Begroting)

2020
(Begroting)

Totaal lasten

1.071.136.000

1.058.039.000 

Rekeningresultaat

-

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

30.471.000

32.757.000 

Ratio weerstandsvermogen

105% 

103%

Inkomsten gemeentefonds

528.547.000

550.655.000  

Opbrengst belastingen (totaal)

94.632.000

104.803.382 

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

79.053.000

87.257.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

78.000

81.000 

Opbrengst hondenbelasting

999.000

1.034.000 

Opbrengst overige belastingen

1.676.000

2.296.000 

ga terug