Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving Project

Tijdsplanning  Project

Totaal beschikbare budget

Budget voor 2019 en verder

resterend voor 2020 en verder

Herindeling gemeente Groningen, Haren, Ten Boer

2017-2022

9.578

7.633

2.442

Heerdenaanpak

2016-2020

1.655

1.129

879

Pilot Project Coöperatieve Wijkraad

2017-2020

200

177

77

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2022

500

320

295

Project verbeterprogramma administratieve beheersing

2018-2020

850

35

30

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2016-2020

4.000

1.763

798

Implementatie Omgevingswet

2016-2021

3.237

1875

500

Budget Knoop Groningen

2016-2024

14.900

9.400

9.400

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort

2019-2020

520

360

0

Lump sum aardbevingen

2018-2023

2.367

2.367

0

Revitalisering Stadhuis

2018-2021

2.394

2.357

2.357

Virtueel Groningen

2019-2023

3.740

3.740

2.640

Outsourcing ICT

2016-2024

15.000

13.499

1.432

Programma transitie DIV

2019-2022

7.500

7.500

5.841

ga terug