Overzichten

1.   Begroting op taakveld
2.   Begroting op deelprogramma
3.    Intensiveringen voorgaande jaren
4.   (Historisch) Intensiveringen (peildatum 30 juni 2019)
5.   Kapitaallasten
6.   Subsidies en inkomensoverdrachten
7.    Staat B: personeelskosten
8.   Overzicht meerjarige exploitatiekosten
9.   Samenwerkingsverbanden
10.   SIF-middelen
11.    Wettelijke beleidsindicatoren
12.   Uitgangspunten begroting
13.   Financiële begrippen en afkortingen bij de begroting