Gemeenteraad


Mirjam
Wijnja
Fractievoorzitter GroenLinks

Benni

Leemhuis
GroenLinks


Ceciel
Nieuwenhout
GroenLinks

Femke
Folkerts
GroenLinks

Hans
Sietsma
GroenLinks

Jan

Visser
GroenLinks

Jasper

Been
GroenLinks

Jeffry van

Hoorn

Lieke

Schoutens

Martijn van

 der Glas

Nick

Nieuwenhuijsen

Maarten van

der Laan

Julian

Bushoff

Els van der

Weele

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

PvdA

PvdA

Fractievoorzitter

PvdA

Jan Pieter

 Loopstra

Krista

Boogaard

Rik van

Niejenhuis

Jim

Lo-A-Njoe


Berndt
Benjamins

Koosje van
 Doesen

-Dijkstra


Tom
Rustebiel

PvdA

PvdA

PvdA

D66

D66

Fractievoorzitter

D66

D66

Wieke
 Paulusma

Jimmy

Dijk

Bob

de Greef

Daan

Brandenbarg


Lucy
Wobma

Wim

Koks

Elisabeth

 Akkerman

D66

SP

Fractievoorzitter

SP

SP

SP

SP

VVD


Ietje
Jacobs-Setz


Geeske

de Vries

Jasper

Boter

Gerben

Brandsema

Peter

Rebergen

Tessa

Moorlag

VVD
Fractievoorzitter

VVD

VVD

CU

Fractievoorzitter

CU

CU


Kirsten
de Wrede

Terence

 van Zoelen


Wesley
Pechler

René

Bolle

Herman Pieter

Ubbens


Marjet
Woldhuis

Partij
voor de
dieren
fractievoorzitter

Partij
voor de
dieren

Partij voor
de Dieren

CDA

Fractievoorzitter

CDA

100%

 Groningen

Fractievoorzitter

Yaneth
Menger

Amrut

Sijbolts


Mariska
Sloot

Marten

Duit

Ton
van Kesteren

100%
Groningen

Stadspartij
voor Stad

en Ommeland
Fractievoorziter

Stadspartij
 voor Stad en

 Ommeland

Student & Stad

Fractievoorzitte r

PVV

Fractievoorzitter

Koen
Schuiling

Toon Dashorst

Burgemeester

Griffier

ga terug