Reserves

Verloopoverzicht reserves 2020

Naam reserve
(bedragen x 1.000 euro)

Begroot Saldo
31-05-2019

Prognose mutatie 2019

Prognose Saldo
31-12-2019

Begrote toevoeging 2020

Begrote onttrekking 2020

Saldo
31-12-2020

Algemene Egalisatiereserve (AE

28.518

513

29.031

12.326

8.600

32.757

Res.WWB inkomensdeel

13

13

13

Reserve Kom plannen

12

-12

0

0

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

9.400

Aandelen Essent NV

1.345

1.345

1.345

Martiniplaza BV

3.916

3.916

3.916

BR Openbaar Gebied HAR

24

24

24

Afkoopsommen onderhoud graven

28

28

30

30

28

Geluidsreducerend asfalt

225

225

75

150

Reserve Lessenaar Ten

24

24

24

BR Afkoopsom onh.fp.St

449

449

449

Reserve Speelvoorzieningen

89

89

89

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

1.647

Kunst op straat

521

521

521

Extra Beleid

1.937

-87

1.850

354

1.496

Bodemsanering

1.485

1.485

1.485

Groninger Monumentenfonds

932

932

932

Forum garage

6.200

6.200

6.200

WarmteStad

60

60

60

BR aardgasvrije wijken

3.516

3.516

3.516

Br. Bouwleges

80

80

40

120

Grondbank

4.273

4.273

4.273

Grondzaken

5.111

5.111

108

8.070

-2.851

Parkeren

7.666

7.666

1.468

9.134

SIF

19.602

5.160

24.762

854

5.600

20.016

Hergebruik grond

778

778

778

Erfpacht

12.627

12.627

12.627

Bovenwijkse infrastructuur gro

1.986

30

2.016

2.016

BR Kapitaallasten

37.994

-6.787

31.207

448

20.813

10.842

BR Eemskanaalzone

8.356

8.356

159

8.515

Fonds Economische Ontwikkeling

50

50

50

0

BR ESF Subsidie

1.480

1.480

1.480

BR Cofin. Investering

912

912

67

979

Res.Gebr.overeenk. voetbalv

57

57

6

51

Esserberg 2014

182

182

11

171

Recreatiegebied Kardinge

535

535

535

Egalisatiereserve Instellingen

1.994

1.994

2.160

4.154

Exploitatierisico Forum

2.321

2.321

2.321

BSV Paddepoel

3

3

3

0

Egalisatiereserve VSD

500

-375

125

2.000

2.125

Res. Zorguitg.WMO18+ e

77

-75

2

2

Reserve bijdrageregeling dorps

20

20

20

BR Duurzaamheid Scholen HAR

399

399

399

Rex. Onderwijshuisv. B

1.793

1.793

1.508

3.301

Reserve onderhoud en v

37

37

37

Nieuwbouw VMBO

1.191

1.191

238

953

Bijdrage MFA de Wijert

400

400

400

Br. GrESCo aanp.24 geb

137

137

137

Nieuw Raadhuis Haren

1.558

1.558

147

126

1.579

Quintusschool

293

293

293

Zernike College

6.622

6.622

1.438

883

7.177

BR Kapitaallasten Kindcentrum

1.460

1.460

135

1.595

Totaal

180.835

-1.633

179.202

22.888

44.859

157.231

ga terug