Reserves

Verloopoverzicht reserves 2021-2023

Naam reserve
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
31-12-2020

Prognose mutatie 2021

Saldo
31-12-2021

Prognose mutatie 2022

Saldo
31-12-2022

Prognose mutatie 2023

Saldo
31-12-2023

Algemene Egalisatiereserve (AE

32.757

-11.346

21.411

-2.767

18.644

9.654

28.298

Extra Beleid

1.496

1.496

1.496

1.496

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

9.400

9.400

Bodemsanering

1.485

1.485

1.485

1.485

Recreatiegebied Kardinge

535

535

535

535

Egalisatiereserve instellingen

4.154

3.753

7.907

4.967

12.874

6.195

19.069

Exploitatierisico Forum

2.321

2.321

2.321

2.321

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

1.647

1.647

Grondbank

4.273

4.273

4.273

4.273

Grondzaken

-2.851

-5.166

-8.017

-2.359

-10.376

229

-10.147

Kunst op straat

521

521

521

521

Parkeren

9.134

2.270

11.404

2.618

14.022

2.236

16.258

Afkoopsommen onderhoud graven

28

28

28

28

Groninger Monumentenfonds

932

932

932

932

SIF

20.016

-1.500

18.516

500

19.016

500

19.516

Geluidsreducerend asfalt

150

-75

75

-75

0

0

Forum garage

6.200

6.200

6.200

6.200

WarmteStad

60

60

60

60

Egalisatiereserve VSD

2.125

2.125

2.125

2.125

BR Cofin. Investering

979

979

979

979

BR ESF Subsidie

1.480

1.480

1.480

1.480

Hergebruik grond

778

778

778

778

Erfpacht

12.627

12.627

12.627

12.627

BR Duurzaamheid Scholen HAR

399

399

399

399

BR Openbaar Gebied HAR

24

24

24

24

BR aardgasvrije wijken

3.516

3.516

3.516

3.516

Br. Bouwleges

120

40

160

40

200

40

240

Rex. Onderwijshuisv. B

3.301

2.329

5.630

1.814

7.444

2.202

9.646

Res.WWB inkomensdeel

13

13

13

13

Res. Zorguitg.WMO18+ e

2

2

2

2

Reserve onderhoud en v

37

37

37

37

Reserve Lessenaar Ten

24

24

24

24

BR Afkoopsom onh.fp.St

449

449

449

449

Reserve bijdrageregeling dorps

20

20

20

20

Res.Gebr.overeenk. voetbalv

51

-6

45

-6

39

-6

33

Reserve Speelvoorzieningen

89

89

89

89

BR Kapitaallasten

10.842

243

11.085

243

11.328

243

11.571

Aandelen Essent NV

1.345

1.345

1.345

1.345

Martiniplaza BV

3.916

3.916

3.916

3.916

Bovenwijkse infrastructuur gro

2.016

2.016

2.016

2.016

Esserberg 2014

171

-11

160

-11

149

-11

138

Nieuwbouw VMBO

953

-238

715

-238

477

-238

239

Bijdrage MFA de Wijert

400

400

400

400

BR Eemskanaalzone

8.515

159

8.674

159

8.833

159

8.992

Br. GrESCo aanp.24 geb

137

137

137

137

Nieuw Raadhuis Haren

1.579

21

1.600

21

1.621

21

1.642

Quintusschool

293

293

293

293

Zernike College

7.177

555

7.732

555

8.287

555

8.842

BR Kapitaallasten Kindcentrum

1.595

135

1.730

135

1.865

135

2.000

Totaal

157.231

-8.837

148.394

5.596

153.990

21.914

175.904

ga terug