Reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Naam reserve

2020

2021

2022

2023

(bedragen x 1.000 euro)

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Eemskanaalzone (rentetoev)

159

159

159

159

Kapitaallasten i.v.m. financiering binnenstad

400

350

350

350

Grondzaken

125

125

125

125

Esserberg 2014

11

11

11

11

Nieuwbouw VMBO

238

238

238

238

Kapitaallasten Spp De Kring

14

14

14

14

Scholenfonds (Ten Boer)

135

135

135

135

Onderwijshuisvesting (energie)

42

42

42

42

Onderwijshuisvesting (verzekering)

107

107

107

107

Dekking gerealiseerde Investeringen (Haren)

48

106

48

106

48

106

48

106

Br Nieuw Raadhuis (Haren

147

126

147

126

147

126

147

126

Br Zernike College (Haren

1.438

883

1.438

883

1.438

883

1.438

883

Kapitaallasten Heesterpoort

35

35

35

35

Groot ohd voetbalver Ten Boer

6

6

6

6

Investeringsbudget SIF voor groen

500

500

500

500

Totaal

2.976

1.544

2.926

1.544

2.926

1.544

2.926

1.544

ga terug