Paragraaf 5 Financiering

In het Treasury-statuut hebben we de uitgangspunten en doelstellingen van ons financieringsbeleid benoemd. De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht .

ga terug