Paragraaf 5 Financiering

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen

Omschrijving

Boekwaarde begin v/h jaar

Op te nemen

Aflossing

Boekwaarde einde v/h jaar (1+2-3)

Rente 

Rente en aflossing (3+5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

GELDLENINGEN

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen

- ABN AMRO Bank NV

76.599

                 -

25.101

         51.498

2.948

28.049

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

941.941

90.000

144.985

886.956

22.855

167.840

- Triodos Bank

45.000

 -

-

45.000

1.062

1.062

- Nederlandse Waterschaps Bank

205.483

                 -

4.627

200.856

6.192

10.819

- Nog op te nemen leningen

135.671

-

-

135.671

2.239

2.239

Totaal opgenomen leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.404.694

90.000

174.713

1.319.981

35.296

210.009

Overige binnenlandse sectoren

- Overig (Wichers Hoethlaken)

                    1

                 -

              -

                    1

              -

                 -

- Overheid (provincie Noord Brabant)

195.000

-

-

195.000

2.859

2.859

- Overheid (gemeente Meerssen)

2.500

-

-

2.500

64

64

Totaal opgenomen leningen van overige binnenlandse sectoren

197.501

                 -

              -

197.501

2.923

2.923

Buitenlandse instellingen

Totaal opgenomen langlopende leningen

1.602.195

90.000

174.713

1.517.482

38.219

212.932