Programma 6 Cultuur

De Groningse culturele infrastructuur is oorspronkelijk, divers en van hoge kwaliteit. We willen bijdragen aan een goed geïnformeerde stedelijke samenleving en een levendig cultureel klimaat, waarin het voor iedereen prettig is om te wonen, werken, studeren, verblijven en ondernemen. Hierbij spelen ook evenementen een belangrijke rol.

Als gemeente hebben we voor de komende jaren de volgende ambities:
1 - Zorgen voor een bruisende gemeente;

2 - Zorgen voor een City of Talent;
3 - Kunst en cultuur voor iedereen;
4 - Cultuur over grenzen heen.

Om deze ambities te realiseren zetten we de volgende strategieën in;

  • Ruim baan voor talent;
  • Een sterke basis en ruimte voor vernieuwing;
  • Nieuwe verbindingen leggen;
  • Een leven lang cultuur;
  • Samenleven met cultuur;
  • Overal cultuur.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 47.765

4,5 %

Baten

€ 11.987

1,2 %

ga terug