Programma 6 Cultuur

6.1.5 Evenementen

Cultuur en evenementen zijn van groot belang voor de economische positie van Groningen en evenementen maken de gemeente aantrekkelijk voor bewoners bezoekers en bedrijven. Daarnaast dragen evenementen bij aan de sociale samenhang binnen onze gemeentegrenzen.

Voor een sterke evenementenstad willen we de optimale omstandigheden creëren voor het organiseren van evenementen, de toegankelijkheid ervan en voor het behouden van draagvlak. Wij bieden ruimte aan uiteenlopende evenementen omdat zij zorgen voor aantrekkingskracht buiten en sociale cohesie binnen de gemeentegrenzen. Wij willen dat evenementen stevig bijdragen aan een herkenbaar profiel van Groningen. Het gevarieerde aanbod aan evenementen in onze dorpen willen we behouden.

Om het draagvlak voor evenementen hoog te houden zoeken we voortdurend de balans tussen plezier en ervaren overlast. Samen met partners organiseren we regie op het aanbod van grote evenementen. Daarnaast hebben we gericht locatiebeleid in de vorm van locatieprofielen voor de belangrijkste evenementenlocaties in de gemeente.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal evenementen 200 - 1.000 bezoekers

130

130

Aantal evenementen 1.000 - 2.000 bezoekers

45

45

Aantal evenementen 2.000 - 25.000 bezoekers

25

25

Aantal evenementen meer dan 25.000 bezoekers

6

6

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen (totaal)

235

235

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - overige evenementenlocaties

40

40

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Binnenstad

40

40

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Stadspark

80

80

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Kardinge

20

20

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Roode Haan

10

10

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Suikerfabriekterrein

45

45

Hoe staan we ervoor?

Ons strategisch evenementenbeleid heeft resultaat: wij hebben meer regie in het proces, gaan vroegtijdig in gesprek met organisatoren, hebben aandacht voor kwaliteit en programmering en onze toplocaties worden goed gebruikt. Ook de professionalisering van de volksfeesten zoals Koningsdag en Gronings Ontzet krijgt steeds verder vorm.

In 2019 evalueren we ons strategisch evenementenbeleid, de beleidsregel en de daarbij behorende locatieprofielen voor de meest gebruikte evenementenlocaties. Daarnaast hebben we de harmonisatie van het evenementenbeleid ingezet voor de nieuwe gemeente Groningen.

Met behulp van workshops en begeleiding hebben een aantal grote organisatoren in 2019 verduurzaming van hun evenementen verder vorm gegeven. We hebben duurzaamheid ook expliciet meegenomen in de evaluatie van het strategisch evenementenbeleid.

Wat willen we bereiken in 2020?

We gaan aan de slag met de actualisatie van het strategisch evenementenbeleid en voltooien de harmonisatie van de regelgeving van de drie voormalige gemeenten. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan evenementen in Haren en Ten Boer. We willen één evenementenbeleid voor de nieuwe gemeente waarbij een gevarieerd aanbod en vlotte vergunningverlening centraal staan.  

Daarnaast willen we met ons evenementenaanbod blijven bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Groningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Veel mensen wonen in de stad Groningen omdat er veel te doen is. Het is een levendige stad. In de dorpen zorgen de evenementen voor sociale cohesie. Daarnaast zijn in de nieuwe gemeente Groningen nieuwe verhalen te vertellen. Deze verhalen worden onder meer gedeeld op evenementen. Met ons evenementenaanbod willen we ervoor blijven zorgen dat de stad en de dorpen ook op langere termijn interessant blijven als vestiging- en woonplaats en/of toeristische trekpleister.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Wij actualiseren het strategisch evenementenbeleid;
  • We blijven sturen op een kwalitatief en gevarieerd evenementenprogramma;
  • Wij ronden de harmonisatie van evenementenbeleid en regelgeving af in een zorgvuldig proces met belanghebbenden.
ga terug