Programma 6 Cultuur

Deelprogramma 6.1 Culturele infrastructuur

Met dit deelprogramma willen we optimale voorwaarden creëren voor cultuur. We werken samen met de culturele instellingen om samen de culturele diversiteit en kwaliteit in Groningen te versterken. De volgende vier strategieën dragen bij aan het versterken van onze culturele infrastructuur.

  • Ruim baan voor talent;
  • Een sterke basis en ruimte voor vernieuwing;
  • Nieuwe verbindingen leggen;
  • Overal cultuur.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal instellingen dat onder verscherpt toezicht is gesteld

Maximaal 4

Maximaal 4

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 30.622

64,1 %

Baten

€ 11.987

100,0 %