Programma 6 Cultuur

6.1.4 Overal cultuur

Groningen bruist van cultuur. We willen een gemeente zijn waar inwoners en bezoekers overal cultuur kunnen ervaren. Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan die beleving, zowel met tijdelijke projecten als met permanente kunstwerken. Door cultuur toe te voegen aan projecten willen we gebieden een impuls geven of weer laten opbloeien, zoals het Suikerunieterrein en het Ebbingekwartier, Groninger Forum en Historisch kwartier.

Cultuur willen we inzetten als 'placemaking': door een evenement neer te zetten om een plek vindbaar te maken of als profilering van een gebied. Kunst kan fungeren als stadsmarkering door de publieke ruimte creatief in te richten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal bezoekers Oosterpoort/ Stadsschouwburg (OPSB)

260.000

260.000

Aantal bezoekers Groninger Museum

205.000

205.000

Aantal projecten Kunst op Straat

5

5

Hoe staan we ervoor?

Het CBK (Centrum Beeldende Kunst) voert voor ons 'kunst op straat' uit. In 2019 is onder andere het kunstwerk Figuurtoren, van Elisabeth Stienstra in de Oosterparkwijk geplaatst. Het ontwerp is samen met de bewoners tot stand gekomen en de inpassing van het beeld is integraal meegenomen met de inrichting van de openbare ruimte. Het werk is een goed voorbeeld voor het zichtbaar maken van een identiteit en het bereiken van een brede groep bewoners. Het beeld verbeeldt de geschiedenis maar is vooral ook een uitnodiging en aanleiding tot spel en ontmoeting. Op deze wijze legt het kunstwerk een nieuwe verbinding tussen mensen onderling en tussen de geschiedenis en de toekomst.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • Met kunst op straat willen we bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Thema’s hierbij zijn o.a. identiteit en beleving. Ons doel is betekenisvolle kunst toegankelijk maken voor een ieder
  • We willen met Kunst op straat meer verbinding zoeken met de regio;
  • We willen met Kunst op straat integraal aansluiten bij de inrichting en beleving van de openbare ruimte. Dit ook in aansluiting op sociaal maatschappelijke vragen;
  • We willen de mogelijkheden voor Kunst op straat bij ruimtelijke projecten vergroten. Onder andere door zo vroeg mogelijk integraal te werken bij gebiedsontwikkelingen;
  • We willen amateurkunst een plek geven in de openbare ruimte.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het land-artproject in Meerstad wordt opgeleverd. Een integrale kunstopdracht waarbij het kunstwerk naast de beeldende kwaliteit, uitvoering geeft aan een sociaal maatschappelijk vraagstuk op het gebied van bewegen en ontmoeten en spelen;
  • Er zijn plannen om de stadsmarkering CLIO (kunstwerk langs de A28) te transformeren naar een duurzaam kunstwerk. Het CBK zal hier een ondersteunende rol in hebben.
  • De percentageregeling voor kunst bij grote ruimtelijke projecten wordt gehanteerd;
  • Ook dit jaar organiseert VRIJDAG City Stage in het centrum van de stad.
ga terug