Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente

Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2020

Akkoord van Groningen

1.125

Maatschappelijke opvang

17.919

Vrouwenopvang

5.125

Veiligheidshuis

756

Beschermd Wonen

72.540

Voorbereiding 1000-banenplan

1.300

Werk in Zicht algemeen

371

Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking

pm

Perspectief op Werk (POW)

1.000

Regio-coördinatie Statushouders

pm

ga terug