Begroting in één oogopslag

Baten € -1.080.926.901

Lasten € 1.080.926.901

Bedrag x 1000 euro

Baten

€ -174.891.824

Lasten

€ 268.828.234

Baten

€ -34.948.819

Lasten

€ 29.281.912

Baten

€ -9.712.877

Lasten

€ 34.914.172

Baten

€ -9.090.306

Lasten

€ 286.054.317

Baten

€ -9.192.305

Lasten

€ 27.708.704

Baten

€ -11.987.358

Lasten

€ 48.168.426

Baten

€ -22.951.158

Lasten

€ 32.399.483

Baten

€ -22.113.124

Lasten

€ 32.407.234

Baten

€ -68.672.826

Lasten

€ 103.130.556

Baten

€ -3.486.139

Lasten

€ 26.662.345

Baten

€ -3.980.407

Lasten

€ 14.304.225

Baten

€ -12.250.353

Lasten

€ 18.130.658

Baten

€ -686.084.955

Lasten

€ 43.017.884

Baten

€ -11.564.450

Lasten

€ 115.918.751

ga terug