Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen 2020

Omschrijving
(bedragen x 1.000 euro)

Begroot Saldo 2019

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Vrijval 2020

Saldo
31-12-2020

Groot onderhoud gebouwen

13.114

3.181

1.720

14.575

Onderhoud vensterscholen

1.154

748

676

1.226

Groot onderhoud Oosterpoort

143

79

10

212

Onderhoud Muziekschool

257

61

23

295

Onderhoud parkeergarages

264

1.423

1.335

352

Onderhoud museum

2.188

226

246

2.168

Onderhoud Sportaccommodaties

2.372

3.014

3.014

2.372

Pensioenen wethouders

5.612

0

5.612

Wachtgeld wethouders

570

239

331

Reorganisatie

4.212

0

4.212

Riolering vervangingsinvesteri

3.692

785

3.000

1.477

Riolering groot onderhoud

173

0

173

Afvalstoffenheffing

2.500

2.439

61

Expl Euvelgunnerweg

351

0

351

Vz reorg casusregie

913

0

913

afkoop OH begraven

4.002

440

392

4.050

Milieusanering Sportvelden

0

0

0

Vz vaststellingsovereenkomst

26

26

0

VZ Kunstgrasvelden HAR

989

428

0

1.417

VZ Riol egalisatie baggeren HA

106

0

106

VZ Riol spaarvrz HAR

689

314

314

689

VZ Achterstalling OH Wegen HAR

1.204

0

1.204

Vz. GRP

137

0

137

Voorziening onderhoud bruggen

89

40

40

89

Juridische procedures

0

0

0

Groot Onderhoud Welzijn

335

363

387

311

Nazorgvoorziening

249

1

14

236

Legaat Andrea Elkenbracht

216

0

216

Totaal

45.556

11.103

13.875

0

42.784

ga terug