Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen 2021-2023

Naam Voorziening
(bedragen x 1.000 euro)

Begroot Saldo
31-12-2020

Prognose mutatie 2021

Saldo
31-12-2021

Prognose mutatie 2022

Saldo
31-12-2022

Prognose mutatie 2023

Saldo
31-12-2023

Groot onderhoud gebouwen

14.575

349

14.924

-966

13.958

821

14.779

Onderhoud vensterscholen

1.226

-204

1.022

-340

682

498

1.180

Groot onderhoud Oosterpoort

212

78

290

67

357

79

436

Onderhoud Muziekschool

295

30

325

15

340

-79

261

Onderhoud parkeergarages

352

497

849

489

1.338

707

2.045

Onderhoud museum

2.168

198

2.366

50

2.416

50

2.466

Onderhoud Sportaccommodaties

2.372

2.372

2.372

2.514

Pensioenen wethouders

5.612

5.612

5.612

5.612

Wachtgeld wethouders

331

-151

180

-55

125

-37

88

Reorganisatie

4.212

4.212

4.212

4.212

Riolering vervangingsinvesteri

1.477

-769

708

1.685

2.393

1.685

4.078

Riolering groot onderhoud

173

173

173

173

Afvalstoffenheffing

61

61

61

61

Expl Euvelgunnerweg

351

351

351

351

Vz reorg casusregie

913

913

913

913

afkoop OH begraven

4.050

-283

3.767

-283

3.484

-283

3.201

VZ Kunstgrasvelden HAR

1.417

99

1.515

614

2.129

297

2.426

VZ Riol egalisatie baggeren HA

106

106

106

106

VZ Riol spaarvrz HAR

689

689

689

689

VZ Achterstalling OH Wegen HAR

1.204

1.204

1.204

1.204

Vz. GRP

137

137

137

137

Voorziening onderhoud bruggen

89

89

89

89

Groot Onderhoud Welzijn

311

-111

200

142

342

140

340

Nazorgvoorziening

236

-43

193

-47

146

-47

99

Legaat Andrea Elkenbracht

216

216

216

216

Totaal

42.784

-310

42.474

1.371

43.845

3.831

47.676

ga terug