Programma 6 Cultuur

6.1.1 Ruim baan voor talent

Met haar kennis- en cultuurinstellingen, hoogopgeleide bevolking en instroom van jong (internationaal) creatief talent is Groningen een ‘City of Talent’. Wij willen ons de komende cultuurnotaperiode profileren als dé culturele ‘City of Talent’ van Nederland. We blijven werken om het inspirerende klimaat van de gemeente te behouden en jong talent de kans te bieden zich hier te ontwikkelen. We bouwen verder aan waar we goed in zijn.

Hoe staan we ervoor?

In 2019 hebben we verder gewerkt aan ons broedplaatsenbeleid, mede op basis van de Quickscan die hiertoe het voorgaande jaar is verricht. Er is integraal gewerkt aan het 'Groninger gereedschap' ter bevordering van broedplaatsen. Ook is in aanloop naar de nieuwe cultuurnota gekeken hoe ons broedplaatsenbeleid meer aan talentontwikkeling is te verbinden.   

Wat willen we bereiken in 2020?

  • We ondersteunen jong creatief talent;
  • We gaan het inhoudelijke programma op Eurosonic Noorderslag samen met onze partners

opnieuw vormgeven;

  • Wij bouwen samen met Eurosonic Noorderslag en de provincie Groningen de Music Moves Europe Talent Awards (voorheen de European Border Breaker Awards) verder uit tot een van de meest aansprekende prijzen voor jonge en talentvolle Europese bands;
  • Verdere uitwerking van ons broedplaatsenbeleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We zetten de opstartbudgetten voor talentontwikkeling voort;
  • We gaan door met de programma's Station Noord, Up North en Hit the North;
  • In We the North verband stimuleren we samenwerking in de beeldende kunstsector op het gebied van talentontwikkeling en dragen we bij aan de proeftuin 'Artist in space';
  • In 2020 willen wij opnieuw een aantal jonge talentvolle kunstenaars middels stipendia financieel ondersteunen om hen in staat te stellen een volgende stap in hun carrière te maken. Wij onderzoeken de mogelijkheid of het Centrum Beeldende Kunst vanaf 2020 de organisatie van het Hendrik de Vriesstipendium op zich kan nemen;
  • Wij onderzoeken samen met de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en een aantal Nederlandse gemeenten en in nauwe samenwerking met Eurosonic Noorderslag de mogelijkheden om de Eurosonic Noorderslag-conferentie aantrekkelijker te maken voor beleidsmakers en bestuurders;
  • We komen samen met onze partners binnen en buiten de gemeente tot een uitwerking van ons broedplaatsenbeleid, waarbij we verbinding zoeken met talentontwikkeling.
ga terug