Programma 6 Cultuur

Bijdrage(n) verbonden partijen

Martiniplaza BV

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Schade als gevolg van werkzaamheden zuidelijke ringweg
Een geheel nieuw risico is ontstaan door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Door het verlagen van de waterstand zijn er verzakkingen opgetreden met gevolgen voor de bodemafsluiter (de ondervloer), en voor de vitale infrastructuur zoals leidingen, afvoer, riool en bekabeling onder het gebouw.

Hierover is een rapport verschenen van ingenieursbureau W2N en een contra-expertise van Draaijer+partners. Deze rapporten geven duidelijk het causaal verband aan tussen de werkzaamheden zuidelijke ringweg en de schade bij MartiniPlaza.  Uit deze rapporten komt naar voren dat de schade momenteel ca. € 2,7 miljoen bedraagt.

Relevante beleidsinformatie

Onderhoud gebouw
Wij hebben opdracht gegeven om op korte termijn een inventarisatie te laten uitvoeren van de panden, de installaties en de terreinen van MartiniPlaza met als doel een Meer-Jaren-onderhouds-Plan (MJOP) 2020 – 2030 te ontwikkelen. Hierdoor zullen wij op proactieve wijze inzicht krijgen in de totale onderhoudsbehoefte van MartiniPlaza in deze periode, de bijbehorende kosten, de planning en mogelijke fasering daarvan.

Definitieve rechtsvorm
De definitieve rechtsvorm is hierboven reeds omschreven. De oorspronkelijke B.V. is inmiddels gesplitst in een Vastgoed B.V. en een Exploitatie B.V. De directeur van de oude B.V. is ook directeur van beide huidige B.V.’s. Het vastgoed is in de bestaande B.V. achtergebleven en wordt verhuurd aan de Exploitatie B.V.

Groninger Archieven

Relevante beleidsinformatie

 De functie van de archieven verschuift naar een brede publieksinstelling met als doel om de geschiedenis van stad en provincie onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen het onderzoek dat in de archieven wordt gedaan en de groeiende belangstelling in regionale geschiedenis.
Digitalisering blijft de komende jaren de rode draad voor de Groninger Archieven. Het accent wordt gelegd op de groei van digitale toegankelijkheid en digitale dienstverlening. Tot 1 januari 2021 wordt toegewerkt naar een te raadplegen collectie onderverdeeld in een fysiek en digitaal deel, met voor beide een eigen depot en eigen publieks-toegankelijkheid.

Beleidsrisico

De Groninger Archieven zijn voor de opbrengsten voor het grootste deel afhankelijk van de bijdragen van de gemeente en het Rijk. Bezuinigingen van deze partijen kan invloed hebben op de opbrengsten en het realiseren van de beleidsdoelen.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.