Programma 6 Cultuur

6.2.2 Een leven lang cultuur

In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. Cultuuronderwijs is daarbij essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. We bevorderen daarnaast actieve cultuurparticipatie omdat dit bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en het de sociale cohesie bevordert.

Voor de bibliotheek hebben we een uitvoeringsbeleid ontwikkeld voor een brede doelgroep met laaggeletterden en jeugd als speerpunt.

We willen dat de inwoners kennis hebben van de geschiedenis van Groningen om bewustzijn te creëren over onze identiteit in zowel het verleden als het heden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal bezoekers Groninger Forum

1.3000.000

1.300.000

Aantal uitleningen bibliotheek

825.000

825.000

Aantal leden bibliotheek

45.000

45.000

% Groningers dat wekelijks naar OOG kijkt

45%

45%

Aantal bezoekers Noordelijk Scheepvaartmuseum

37.500

37.500

Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling amateurkunst (en uitputting budget)

35

35

Aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs met CMK

10.000

10.000

% deelnemende scholen aan CMK

85%

90%

Aantal scholen in het VO met de Cultuurkaart

10

10

Hoe staan we ervoor?

Met 'Meer muziek in de klas' hebben leerkrachten tools in handen gekregen om een les muzikaal vorm te geven. Daarnaast wordt het belang van muziek in het onderwijs steeds meer gevoeld. Er zijn mooie projecten ontwikkeld zowel in het onderwijs maar ook in de kinderopvang. SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) heeft met het 'SKSG got talent' programma een manier om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met muziek, maar ook met dans en theater. De Muziektafel komt regelmatig samen om de voortgang van muziek in het onderwijs te bespreken. In november is een inspiratiesessie voor schoolleiders en leerkrachten georganiseerd.

K&C heeft het Openbaar Onderwijs Groningen geholpen met het vormgeven van een leerlijn cultuuronderwijs waarin de nadruk wordt gelegd op Groningse onderwerpen. In oktober heeft de eerste CKV-dag plaatsgevonden voor het VMBO. In 2019 is gestart met een professionaliseringstraject voor schoolleiders met als doel schoolleiders begeleiden met het ontwikkelen van een integrale visie op cultuuronderwijs.    

In Ten Boer nemen bijna alle scholen deel aan het cultuurmenu. In 2019 is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de ICC'ers (interne cultuurcoördinatoren) van de verschillende basisscholen. Haren kent de Culturele Commissie Basisonderwijs Haren die jaarlijks een cultuurprogramma opstelt voor het basisonderwijs.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • We willen nog meer scholen stimuleren om muziek onderdeel te laten zijn van het curriculum;
  • We willen kinderen in het basisonderwijs in aanraking brengen met theater en kunst;
  • We willen cultuureducatie op scholen in Haren en Ten Boer verder stimuleren;
  • We willen basisschoolkinderen kennis laten maken met verschillende kunstdisciplines.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We maken ons ook dit jaar hard voor Meer muziek in de klas, en leggen de focus op de schoolleiders;
  • K&C organiseert meerdere activiteiten voor muziekvakdocenten;
  • We gaan verder met de cultuurhopper en monitoren de voortgang;
  • We continueren het cultuurmenu, georganiseerd door K&C, waarbij kinderen naar het theater of het museum gaan;
  • K&C organiseert in april voor de 4e keer een symposium over de kracht van cultuureducatie;
  • We continueren de inzet van de cultuurcoach in Ten Boer.
ga terug