Programma 6 Cultuur

6.2.1 Samenleven met cultuur

Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, duurzaamheid, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Mogelijke oplossingen vragen om innovatie en creativiteit, bij uitstek een kracht van de culturele sector. We willen daarom deze kracht verbinden aan maatschappelijke thema’s. We willen dat kunst en cultuur in de gehele gemeente toegankelijk en te beleven is. Hiermee draagt cultuur bij aan de inclusieve gemeente.  

Hoe staan we ervoor?

De tweede editie van De wijk de Wereld heeft plaatsgevonden, en dat was ook in 2019 een groot succes. Bewoners uit de Korrewegwijk en de Hoogte hebben gezongen, gedanst en geacteerd in deze prachtige wijkvoorstelling die plaatsvond in de Stadsschouwburg.

VRIJDAG heeft het programma 'VRIJDAG in de buurt' geïntroduceerd. Met dit programma willen we kunst en cultuur dichtbij de inwoners organiseren. In een aantal wijken zijn cultuurcoaches aangesteld, deze zorgen samen met de gebiedsteams, de WIJ, de aanwezige kunstenaars en verenigingen voor passend cultuuraanbod in de wijk. Daarnaast heeft VRIJDAG een samenwerkingsovereenkomst met De wijk de Wereld gesloten. Zij gaan verder waar De wijk de Wereld ophoudt. Bewoners die enthousiast zijn geworden na deelname aan het theaterproject en die verder willen met het doen van culturele activiteiten in de wijk worden hierin gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken in 2020?

  •  VRIJDAG heeft cultuurcoaches aangesteld in 6 wijken;
  •  Er worden meer culturele activiteiten georganiseerd in wijken en dorpen en daarmee maken we kunst en cultuur toegankelijk voor een ieder;
  •  We ondersteunen een derde editie van 'De wijk de wereld' in de wijk Beijum, en willen andere instellingen stimuleren zich meer te richten op de wijken en dorpen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •   VRIJDAG concretiseert de plannen voor cultuur in de wijken en legt verbinding met spilfiguren in de wijken en dorpen en zoekt samenwerking met scholen;
  •  We werken mee aan de nieuwe editie van 'De wijk de wereld' en vragen VRIJDAG te zorgen voor een follow-up in de Korrewegwijk en de Hoogte;
  •  Het Groninger Museum continueert de familiedagen. Het museum gaat actief de wijk in om bewoners te leren kennen. Het project wordt afgesloten met een gratis bezoek aan het museum, waarbij er een speciaal programma is gericht op de specifieke wijk;
  • In het kader van We the North is een initiatief ontstaan om een noordelijke samenwerking op te zetten in het kader van Age Friendly Cultural Region. Het gaat om het ontwikkelen van projecten voor ouderen en het starten van opleidingstrajecten in samenwerking met het MBO en HBO.
ga terug