Programma 6 Cultuur

Doelstelling en relevante beleidnota's

We willen dat Groningen een gemeente is:

  • Met een kwalitatief hoogstaand, vernieuwend en gevarieerd cultureel klimaat;
  • Met een cultuuraanbod voor jong en oud, voor mensen uit alle lagen van de bevolking;
  • Die mensen in staat stelt en actief stimuleert om zelf cultureel actief te zijn.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:
Kadernota Cultuur 'Kunst en cultuur voor iedereen' 2021-2028 (in ontwikkeling)