Paragraaf 5 Financiering

Overzicht uitgezette langlopende leningen

Omschrijving

Boekwaarde begin v/h jaar

Uit te lenen

Aflossing

Boekwaarde einde v/h jaar (1+2-3)

Rente

Rente en aflossing (3+5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Gem. woningbouw (tot 1985)

1.344

898

1.255

96

185

- Gem. woningbouw (na 1985)

84.642

7.577

77.065

2.853

10.430

Totaal leningen aan woningbouw corporaties

85.986

0

7.666

78.320

2.949

10.615

- Martiniplaza BV

10.466

498

9.968

239

737

- Euroborg NV

14.554

310

14.244

638

948

- Warmtestad BV

6.050

0

6.050

111

111

- Meerstad

253.000

18.450

36.900

234.550

7.785

44.685

- Zernike

820

0

820

19

19

Totaal leningen aan deelnemingen

284.890

18.450

37.708

265.632

8.792

46.500

- Bejaardenhuizen (Patrimonium & Huismeesters)

976

52

924

47

99

- Grunneger Power

177

8

169

7

15

- Multifunctioneel Centrum Engelbert

172

40

132

6

46

- Meerhoven (Rizoem)

1.087

0

1.087

31

31

- Stichting de Mikkelhorst

631

18

613

13

31

- Stichting Zwembad Scharlakenhof

337

76

261

11

87

- Onderwijshuisvesting, Sport/ Welzijn, K&C

182

41

141

4

45

- Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

9.064

820

8.244

 0

820

- Leningen GKB

400

 0

400

 0

0

- Diverse kleine leningen

198

 13

185

 6

19

Totaal overige langlopende leningen

13.224

0

1.068

21.156

125

1.193

- Monumentenfonds

0

0

0

0

0

- Groninger Museum

298

53

245

16

69

- VG&R

400

100

300

8

108

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

698

0

153

545

24

177

Totaal uitgezette langlopende leningen

384.798

18.450

46.595

356.653

11.890

58.485