Programma 11 Dienstverlening

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

54

Digitale dienstverlening

11.1

I

-440

-330

-220

Totaal deelprogramma 11.1

-440

-330

-220

0

Totaal programma 11

-440

-330

-220

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen 2020-2023

11 Dienstverlening

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 11.1  Publieke dienstverlening

Noordelijk Belastingkantoor

367

Totaal 11 Dienstverlening

367

0

0

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting aanvullende intensiveringen 2020

Overzicht hervormingen 2020-2023

11 Dienstverlening

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 11.1  Publieke dienstverlening

Publieke dienstverlening

100

Verkiezingen

50

50

50

Totaal 11Dienstverlening

0

0

50

100

50

0

50

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

11.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

527

-858

-331

--

Afwijking bestaand beleid

894

-858

36

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 894 duizend euro lager.

Verkiezingen (V 1,1 miljoen euro)
Voor 2020 staan er geen verkiezingen gepland, hierdoor is het budget voor 2020 naar beneden bijgesteld met 1,1 miljoen euro.

Reisdocumenten (V 592 duizend euro)
Door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar dalen de lasten en baten. In verband met een lagere afgifte reisdocumenten worden er ook minder rijksleges aan het rijk voor 402 duizend euro afgedragen. De personele capaciteit is aangepast op de lagere afgifte van reisdocumenten en dat levert 190 duizend euro minder lasten op.

Nominale compensatie en korting (N 275 duizend euro)
De budgetten in de begroting worden gecorrigeerd met de effecten van loon- en prijsontwikkelingen. Bovendien is er een korting op de nominale compensatie toegepast. De lasten nemen hierdoor toe met 275 duizend euro.  

Vertraging uitfasering Cipers (N 150 duizend euro)
In 2020 stijgen de lasten voor onderhoud software met 150 duizend euro in verband met vertraging van de uitfasering Cipers. In 2017 is besloten over te gaan op de applicatie iBurgerzaken. Daarbij was het uitgangspunt dat de voorloper van iBurgerzaken, Cipers, uitgefaseerd wordt. Het landelijk project, dat Cipers overbodig zou maken, is echter afgeblazen. Dit heeft tot gevolg dat zowel Cipers als iBurgerzaken gedurende een aantal jaren beide noodzakelijk zijn.

Applicatiebeheer publieke dienstverlening (N 392 duizend euro)
In de begroting 2020 worden de personele kosten inzake het functioneel beheer van diverse applicaties bij publieke dienstverlening doorbelast. De lasten in dit deelprogramma stijgen met 392 duizend euro. In deelprogramma 14.1 Overhead en ondersteuning organisatie levert dit een daling van de lasten op.  

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 858 duizend euro  lager.

Reisdocumenten (N 656 duizend euro)
Door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar dalen de baten.
Voor 2020 ramen we de vermindering aan baten op reisdocumenten op 656 duizend euro. Dit betreft 254 duizend euro aan gemeenteleges en 402 duizend euro aan rijksleges.

Overig (N 183 duizend euro)

Diverse overige afwijkingen op de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 183 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

-367

-367

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.