Programma 11 Dienstverlening

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Noordelijk Belastingkantoor

Relevante beleidsinformatie

Het Noordelijk Belastingkantoor voert in 2020 voor de nieuwe gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen de belastingtaken uit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit gebeurt door de combinatie van de belastingaanslagen op één aanslagbiljet zodat heffing- en invorderingsactiviteiten slechts één keer plaats hoeven te vinden.

Beleidsrisico's in relatie tot de verbonden partij

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft te maken met achterstanden.
In 2019 is een traject gestart dat ertoe moet leiden dat doelstellingen uit het bedrijfsplan alsnog gerealiseerd worden. Dit traject loopt door in 2020.