Programma 11 Dienstverlening

11.2.1 Faciliteren (digitale) informatievoorziening

Digitale informatie verstrekken we vooral via de gemeentelijke website en onze digitale (gebieds)nieuwsbrieven. De website van Groningen is een 'toptakenwebsite', met die producten waar de burger om vraagt en geschreven in gewoon Nederlands. Gemakkelijk te vinden, goed te begrijpen en ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Online communiceren we via sociale media: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. We verbeteren onze digitale informatievoorziening en communicatie doorlopend, zodat we blijven aansluiten bij maatschappelijke (digitale) ontwikkelingen.

Zie beleidsveld 11.1.1 regie op dienstverlening: indicator "klanttevredenheid digitale dienstverlening Internet".

Hoe staan we ervoor?

Onze website is gericht op de vraag van de burger, is begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen. In de loop van 2019 is de informatie van de voormalig gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen verder geïntegreerd en aangepast, volgend op de voortschrijdende beleidsharmonisatie. Daarbij hebben we de site ook meteen verder geoptimaliseerd aan de hand van bezoekstatistieken en klantenfeedback. De toegankelijkheid van de website is een voortdurend aandachtspunt.

Wat willen we bereiken in 2020?

In onze externe communicatie willen we de burger meer laten zien en horen, zodat zichtbaar is op welke manier het werk van de gemeente hen raakt en helpt. Dit betekent meer verslaggeving vanuit de gemeentelijke gebieden, waarbij we bewoners én gemeente aan het woord laten. We spiegelen richting de gemeentelijke organisatie wat er leeft bij onze inwoners en brengen het burgerperspectief nadrukkelijker in bij de gemeentelijke plannen. We willen onze (online) kanalen hiertoe strategischer inzetten en (nog) meer gebruik maken van de mogelijkheden die beeld ons biedt om het verhaal te vertellen. Daarnaast breiden we de inzet van beeld en andere visuele mogelijkheden uit ter ondersteuning van de onlinedienstverlening. We zetten nieuw gebruikersonderzoek op om meer klantfeedback over de website te krijgen. Tot slot zorgen we dat de website voldoet aan de nieuwe Europese regelgeving rondom toegankelijkheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We zetten de gemeentepagina Nieuws in de huis-aan-huisbladen nadrukkelijker in om meer verslaggeving te doen uit gebieden, waarbij bewoners én gemeente aan het woord komen.
  • We breiden ons filmarsenaal uit en zetten meer in op film als communicatiemiddel.
  • We blijven de wekelijkse Buzz versturen en leiden meer (communicatie) collega’s op tot omgevingsanalist.
  • We optimaliseren de website aan de hand van statistieken en het nieuwe gebruikersonderzoek. Ook maken we een beeldplan voor de website en breiden de inzet van beeld en andere visuele mogelijkheden uit ter verdere ondersteuning van de onlinedienstverlening.
ga terug