Programma 11 Dienstverlening

Deelprogramma 11.2 Communicatie met de burger

Burgers en bedrijven communiceren op veel manieren met de gemeente. Wanneer ze zelf informatie zoeken of een dienst van ons afnemen, maar ook wanneer de gemeente zelf contact zoekt met burgers om ze te informeren of iets te vragen. We willen in al deze contacten herkenbaar en open zijn. In onze communicatie laten we meer en meer de burger aan het woord. We maken politieke keuzes zichtbaar en belichten plannen ook vanuit burgerperspectief.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 104

0,7 %

Baten

€ 0

0,0 %