Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Deelprogramma 12.1 College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) komt met heldere voorstellen aan de gemeenteraad, waarin alternatieve scenario’s zijn opgenomen. Er wordt goed geluisterd. De omgang in het college van B&W, in de gemeenteraad en met elkaar is collegiaal. Openheid, transparantie, en eerlijkheid kenmerken de houding en het gedrag van het college van B&W en gemeenteraad.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.155

19,9 %

Baten

€ 3.485

95,5 %