Programma 7 Verkeer

7.1.4 Fietsparkeren op maat

Ons doel is dat we met goede stallingen de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen willen verbeteren. Bij het fietsparkeren in de binnenstad maken we duidelijke keuzes die aansluiten bij de stallingsbehoefte van bezoekers en werknemers. Voor kort stallen bieden we flexibele oplossingen en voor middellang stallen vaste voorzieningen in de openbare ruimte. Voor fietsers die hun fiets langer willen stallen, bieden we inpandige of ondergrondse fietsenstallingen aan. Ook bij openbaar vervoer (OV) knooppunten (stations en P+R-terreinen) bieden we voldoende en kwalitatief hoogwaardige stallingsmogelijkheden aan. Ook kunnen reizigers op alle OV-knooppunten OV-fietsen huren.

Om het fietsparkeren in de wijken rond de binnenstad te verbeteren, maken we afspraken met ontwikkelaars. We willen het fietsparkeren hier zoveel mogelijk inpandig of op eigen terrein oplossen. En alleen als dit niet mogelijk blijkt, zoeken we wijkgerichte maatwerkoplossingen in de openbare ruimte.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Stallingscapaciteit fietsenstallingen binnenstad

2.230

2.230

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Hoofdstation

9.900

9.900

Stallingscapaciteit fietsenstalling Groningen Europapark

700

700

Stallingscapaciteit fietsenstalling Groningen Noord

512

512

Stallingscapaciteit fietsenstalling Haren

436

436

Tevredenheidscijfer fietsenstallingen in Groningen

7,1

7,1

Hoe staan we ervoor?

Onze inwoners willen overal met de fiets kunnen komen. Goede fietsenstallingen zijn daarbij onmisbaar. Momenteel beschikken we in onze gemeente over 14 fietsenstallingen: in de binnenstad, bij stations, op P+R terreinen en bij de bushalte Rijksweg in Ten Boer. Over het algemeen zijn onze inwoners tevreden over de fietsenstallingen. In de jaarlijkse fietsenquête worden de fietsenstallingen gewaardeerd met een 7,1.

Met de opening van de fietsenstalling Nieuwe Markt (Forum Groningen) eind 2019 hebben we de stallingscapaciteit in de binnenstad fors uitgebreid. Ook bij de stations Groningen Noord en Haren is extra stallingsruimte gecreëerd.

Verder hebben we naast de traditionele autoparkeernormen ook fietsparkeernormen geïntroduceerd. Deze normen geven aan hoeveel stallingsplaatsen beschikbaar moeten zijn bij de nieuw- en verbouw van kantoren, bedrijven en voorzieningen zoals supermarkten. Het gaat dan om plannen waarvoor een ontwikkelaar een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wat willen we bereiken in 2020?

De overlast van het fietsparkeren in de binnenstad willen we zoveel mogelijk beperken. Daarom gaan we verder met het creëren van nieuwe fietsenstallingen. De fietsenstalling Grote Markt (onder het V&D-pand) vormt het meest in het oog springende project. Deze stalling biedt plaats aan zo'n 1.500 fietsen. Samen met de fietsenstalling Nieuwe Markt kunnen we ervoor zorgen dat het gebied rond de Grote Markt in de toekomst een stuk aantrekkelijker wordt.

Ook aan de west- en zuidkant van de binnenstad blijven we zoeken naar extra stallingscapaciteit. We gaan door met onze verkenning van mogelijkheden voor één of meer inpandige en/of ondergrondse stallingen. Het gaat daarbij om de Vismarkt/A-Kerkhof en de kop van de Herestraat/Gedempte Zuiderdiep.

Op de P+R Haren en de P+R Meerstad breiden we de stallingsmogelijkheden uit. Ook willen we OV-fietsen aanbieden op P+R Meerstad en P+R Reitdiep.

Naast het creëren van stallingscapaciteit blijven we ook inzetten op het verbeteren van het gebruik van de openbare ruimte door het continueren van de maatregelen fietsparkeren en de inzet van fietsstewards.

Wat gaan we hiervoor doen?

ga terug