Programma 7 Verkeer

Deelprogramma 7.5 Verkeersveiligheid

In onze gemeente moeten inwoners zich, ook in het verkeer, veilig voelen. Verkeersveiligheid speelt dan ook een belangrijke rol in de bestaande wijken en bij onze verkeersprojecten. De veiligheid van de kwetsbaren in het verkeer is een belangrijk aspect bij dit onderdeel. Kinderen, ouderen en mensen met een beperking hebben soms moeite met het steeds drukker wordende verkeer. Om verkeersveiligheid succesvol te kunnen bevorderen, is afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving noodzakelijk. Verkeerseducatie is een belangrijke pijler voor de verkeersveiligheid.

Wij willen dat:

  • De verkeersveiligheid in de gemeente Groningen toeneemt.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Begroting
2019

Begroting
2020

% bewoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de verkeersveiligheid in de eigen omgeving

-

60%

Aantal letselschadegevallen per jaar*

550

450

* dit betreft een beoogde maximale waarde, we streven naar een vermindering
van het aantal ongevallen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 103

0,3 %

Baten

€ 0

0,0 %