Programma 5 Sport en bewegen

5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties

We zetten in op voldoende, kwalitatieve, over de gemeente verspreide, betaalbare sportaccommodaties. We hebben gymlokalen, sporthallen, sportvelden, zwembaden, een atletiekbaan, dojo's, een 400m-ijsbaan, een ijshal en een skeelerbaan. Op dit moment hanteren we in Groningen, Haren en Ten Boer nog de tarieven zoals we die per gemeente kenden. In het kader van de harmonisatie gaan we naar een tarievenstelsel voor de nieuwe gemeente vanaf het sportseizoen 2021 - 2022.

We meten elk jaar de klanttevredenheid van de individuele gebruikers van de zwembaden en het sportcentrum Kardinge. Ook vragen wij om het jaar (2019, 2021, en verder) de besturen van verenigingen en scholen of zij tevreden zijn over de sportaccommodaties en de dienstverlening door Sport050. De gebruikers van de sportparken bevragen we elke drie jaar, net als de gebruikers van de sporthallen (2021, 2024, en verder) en gymlokalen (2019, 2022, en verder).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal bezoekers Kardinge (ijs)

120.000

120.000

Aantal bezoekers gemeentelijke zwembaden

480.000

480.000

Klanttevredenheid individuele gebruikers zwembaden en Kardinge

8

8

Klanttevredenheid gebruikers sportparken

-

7

Klanttevredenheid gebruikers sporthallen

-

-

Klanttevredenheid gebruikers gymlokalen

7

-

Bezettingsgraad gymlokalen

55%

57%

Bezettingsgraad sporthallen

55%

57%

Hoe staan we ervoor?

 • Het gebruik van het ijs is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. In een strenge winter wordt er meer geschaatst. Om die reden houden we de cijfers gelijk;
 • De bezoekersaantallen zijn onderverdeeld naar gemeentelijke zwembaden en de zwembaden die in beheer zijn van een stichting : De Blinkerd, Scharlakenhof en Zwembad Hoogkerk.
 • In de gemeentelijke zwembaden scoort de hygiëne gemiddeld goed. De reden hiervoor is dat Sport050 eigen personeel heeft dat dagelijks op de werkvloer aanwezig is en schoonmaakt. Dit in tegenstelling tot de gymzalen en de sporthallen;
 • Op de sportparken hebben wij de afgelopen twee jaren sterk ingezet op het gelijk trekken van de verschillende afspraken met de clubs over eigendomssituaties en vergoedingen voor gebruik kleedkamers. Het project Gelijk Speelveld is in een afrondende fase. De Sportkoepel is hierin een belangrijke gesprekspartner van de gemeente;
 • In 2019 hebben wij voor de gymlokalen een extra schoonmaakronde georganiseerd. De eerste reacties van de gebruikers zijn positief. Er wordt regelmatig gemonitord;
 • In 2019 is het project Beter Benutten gestart. Met ingang van het seizoen 2019/2020 voeren wij als pilot een aantal uitgangspunten door voor de binnen- en buitensportaccommodaties. Dit met als doel een efficiënter gebruik van de sportaccommodaties.
 • Op de huur van trainingsvelden is sinds vele jaren een korting op het tarief verwerkt, omdat door een combinatie van intensief gebruik en weersomstandigheden het natuurgras niet altijd bespeelbaar was. Nu de gemeente grotendeels kunstgrasvelden heeft, komt deze korting in het kader van de hervormingen vanaf het sportseizoen 2020/2021 te vervallen (met uitzondering van sportaccommodaties waar enkel natuurgras beschikbaar is).

Wat willen we bereiken in 2020?

 • Aantal bezoekers zwembaden op niveau houden en het bezoekersniveau van de Papiermolen weer op het oude niveau brengen van voor de renovatie;
 • Tevreden gebruikers van sportaccommodaties;
 • Een hogere tevredenheid van gebruikers gymzalen, met name ten aanzien van de schoonmaak. Er is in 2019 een tweede schoonmaakronde ingevoerd. De eerste bevindingen van gebruikers zijn positief;
 • Realiseren van vervanging kunstgrasvelden in Groningen;
 • Als gevolg van de pilot Beter Benutten en de gemeentelijke herindeling actualiseren we het capaciteitsonderzoek sportaccommodaties. De bevindingen van de pilot en de uitkomsten van het capaciteitsonderzoek brengen we in het voorjaar bij elkaar.

.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoeren en monitoren pilot Beter Benutten voor binnen- en buitensportaccommodaties;
 • Actualiseren capaciteitsonderzoek sportaccommodaties;
 • Vervanging en aanleg van een aantal kunstgrasvelden. Vanaf 2021 gaat de afschrijvingstermijn voor kunstgrasvelden van 11 naar 12 jaar;
 • Afschaffen trainingsveldkorting vanaf sportseizoen 2020/2021 (met uitzondering van sportaccommodaties waar enkel natuurgras beschikbaar is).  
 • Blijven inzetten op extra schoonmaak gymzalen.
ga terug