Programma 5 Sport en bewegen

Deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

We willen optimale voorwaarden creëren voor sporten en bewegen. Daarvoor zijn goede en voldoende sportaccommodaties nodig en actieve vitale sportverenigingen. Daarnaast besteden we aandacht aan sporten en bewegen ook buiten verenigingsverband, in de openbare ruimte en in de directe leefomgeving. Met dit deelprogramma voeren we de volgende strategieën van het Meerjarenprogramma uit: faciliteren van verenigingen, sport verbindt en sportieve ruimte openbaar/openbare ruimte sportief.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt lid te zijn van een sportvereniging of sportschool *

-

47%

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zegt wekelijks te sporten bij een sportclub, - vereniging of sportschool

Hoger dan landelijke gemiddelde. Nieuwe meting door GGD in 2019

-

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van binnensportvoorzieningen, zoals sporthallen, gymlokalen en zwembaden, in of nabij de eigen buurt *

-

72%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van buitensportvoorzieningen, zoals voetbal- en andere sportvelden, in of nabij de eigen buurt *

-

74%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van plekken in de openbare ruimte die geschikt zijn voor sport, spel en bewegen in of nabij de eigen buurt*

-

73%

*Nieuwe meting in wijkenquête van de basismonitor voor Groningen, Haren en Ten Boer voorjaar 2019 beschikbaar (= cijfers over 2018)
Gepresenteerde cijfers onder 2020 zijn cijfers over 2018 van de NIEUWE gemeente (dus anders dan rekening 2018 en 2019 en begroting 2019 (dit betrof de oude gemeente over 2018).

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 25.310

91,8 %

Baten

€ 9.123

99,6 %