Programma 5 Sport en bewegen

Deelprogramma 5.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor Talent

We willen dat kinderen voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en brengen bij jonge inwoners een breed scala van sporten onder de aandacht. Daarnaast zetten we sporten en bewegen in als middel voor de gezonde ontwikkeling van inwoners en een actieve deelname aan de maatschappij. Dat doen we samen met de sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties. We willen dat talentvolle sporters zich kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we hen, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

De voortgang van dit beleidsveld wordt gemeten aan de hand van de onderstaande indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en) *

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) te sporten *

-

73% (ja, wel eens);
(59% (ja, wekelijks)

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB)

Hoger dan landelijk gemiddelde. Volgende meting in GGD onderzoek in 2019

- n.v.t.

* Nieuwe meting in wijkenquête van de basismonitor voor Groningen, Haren en Ten Boer voorjaar 2019 beschikbaar (= cijfers over 2018)
Gepresenteerde cijfers onder 2020 zijn cijfers over 2018 van de NIEUWE gemeente (dus anders dan rekening 2018 en 2019 en begroting 2019 (dit betrof de oude gemeente over 2018).

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.256

8,2 %

Baten

€ 38

0,4 %