Programma 5 Sport en bewegen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

49

Co-investeringsfonds Sport

5.1

I

-67

50

Vervangen kunstgrasvelden

5.1

S

-8

-92

-95

-95

Totaal deelprogramma 5.1

-75

-92

-95

-95

Totaal programma 5

-75

-92

-95

-95

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2020-2023

05 Sport en bewegen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

05.1 Sportieve infrastructuur

Vervanging kunstgrasvelden (struct)

74

259

296

Vervanging kunstgrasvelden (inc)

331

2

517

200

Totaal 05 Sport en bewegen

331

0

76

0

776

0

200

296

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

05 Sport en bewegen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

05.1 Sportieve infrastructuur

Accres instellingen

32

Sport

263

245

455

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

Sport

80

95

145

Totaal 05 Sport en bewegen

343

32

340

0

0

600

0

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

5.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

26

-123

-97

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht.

Afwijking bestaand beleid

194

-155

39

Geen bijzonderheden.

Intensiveringen / Hervormingen

-168

32

-136

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

5.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor talent

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

95

0

95

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht.

Afwijking bestaand beleid

-85

0

-85

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht

Intensiveringen / Hervormingen

180

180

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.