Programma 10 Veiligheid

Doelstelling en relevante beleidnota's

In onze gemeente:

  • Voelen de inwoners zich veilig in hun woon- en leefomgeving;
  • Is er zo weinig mogelijk geweld, thuis en op straat;
  • Kunnen kinderen en jeugdigen veilig en verantwoord opgroeien;
  • Wordt criminaliteit effectief bestreden.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: