Programma 10 Veiligheid

Relevante ontwikkelingen

Een belangrijk deel van onze activiteiten die bijdragen aan een veilige gemeente - met name activiteiten die voortvloeien uit vastgestelde wetgeving en beleid - zetten we voort in 2020. Daarnaast willen we een aantal ontwikkelingen aanstippen die in 2020 onze aandacht vragen:

Experiment gesloten coffeeshopketen
Wij doen mee aan het experiment gesloten coffeeshopketen.
Deelname aan dit experiment zal inzet vragen. De omvang van deze inzet en de daarmee gepaard gaande kosten zijn op dit moment nog onduidelijk.

Overlast gevende jeugd(groepen)
We zien een toename in ingewikkelde casuïstiek van jeugdigen en het aantal (problematische) jeugdgroepen. Wij hanteren hierbij de aanpak problematische jeugdgroepen en de bijbehorende Plus-Min-Mee methodiek, die wij inzetten bij de eerste signalen van het ontstaan van een problematische jeugdgroep. Daarnaast zijn we met zorgpartners in gesprek om voor de toename van jeugdgroepen en individuele casuïstiek een aanpak te ontwikkelen.

Zorg en Veiligheid
We zien een toename in problematische casuïstiek en forensische zorg zoals bijvoorbeeld de terugkeer van criminelen of ex Tbs’ers in de gemeente. We willen daarom investeren in een betere verbinding tussen zorg en veiligheid met als doel om ‘probleemgevallen’ te monitoren en aan de voorkant te investeren/ in te zetten.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.