Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Doelstelling en relevante beleidnota's

We willen dat Groningen:

  • Een schone, hele, groene en duurzame gemeente is;
  • Een gemeente is waar we afval efficiënt inzamelen, verantwoord verwerken en maximaal hergebruiken;
  • Een zo'n optimaal mogelijke leefkwaliteit heeft.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: