Programma 10 Veiligheid

Deelprogramma 10.3 Integriteit en veiligheid

Handel in drugs, misbruik en fraude in de vastgoedsector, witwassen en uitbuiting zijn voorbeelden van criminele (economische) activiteiten die de samenleving en de rechtsorde ondermijnen. Hierdoor ontstaat verwevenheid tussen bovenwereld en onderwereld. Wij willen de verbinding tussen onder- en bovenwereld aanpakken en voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert. We willen de samenleving beschermen tegen deze vorm van criminaliteit door samen met onze partners in te zetten op het aanpakken van criminele infrastructuren in onze gemeente. We doen dat onder andere met het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de woningbouwcorporaties, maar ook met banken, energieleveranciers en andere partijen zoals makelaars.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.416

5,3 %

Baten

€ 756

21,7 %