Programma 10 Veiligheid

10.3.5 Motorclubs (OMG's)

Outlaw MotorcycleGangs (OMG's) hebben al jaren de aandacht van de overheid. OMG's zijn motorclubs die zich met enige regelmaat norm-overschrijdend en crimineel gedragen. Landelijk wordt door de overheid een zerotolerancebeleid gevoerd tegen OMG's. Eén van de speerpunten van dit beleid is de bestrijding van invloed en aanwezigheid van OMG's in de horeca. Hieraan ligt ten grondslag dat de aanwezigheid van OMG-leden in de horeca (grote) openbare orde risico's met zich meebrengt. Een nieuwe ontwikkeling is dat inmiddels, op vordering van het Openbaar Ministerie, vijf OMG's door de civiele rechter verboden zijn verklaard; de Bandidos, het broederschap Catervarius, Satudarah, de Hells Angels en No Surrender.
Dit betekent dat, wanneer het verbod onherroepelijk is, ze geen overeenkomsten meer kunnen sluiten, maar ook dat ze bestuursrechtelijk geen bestaansrecht meer hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld geen drank- of horecavergunning meer hebben of aanvragen. Het kan echter nog jaren duren voordat dit verbod onherroepelijk is. Daarom wordt er in de tussentijd gewerkt aan een wetsvoorstel voor een bestuurlijk verbod.


Hoe staan we ervoor?

  • Er zijn geen signalen bekend dat OMG's substantiële invloed hebben in bepaalde horecabedrijven en/of buurtgebouwen in onze gemeente;
  • Er is één OMG met een clubhuis gevestigd in de gemeente Groningen.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • We willen bereiken dat de OMG's of de daaraan gelieerde supportclubs geen ‘vaste voet aan de grond krijgen’ in horecabedrijven of buurtgebouwen, of een nieuw clubhuis kunnen starten;
  • We willen de informatiepositie van de gemeente ten aanzien van de OMG's en supportclubs, in samenwerking met ketenpartners, op peil houden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Periodiek hebben we met politie, OM, Belastingdienst en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) overleg over de noodzaak en mogelijkheid om maatregelen te treffen ter voorkoming van vestiging van een OMG-clubhuis en/of het indringen van een OMG in de bovenwereld;
  • Uitgangspunt is om, waar daartoe aanleiding is, zogenoemde ‘stopgesprekken’ te voeren met horecaondernemers/pandeigenaren waar OMG-leden worden gesignaleerd. Daarnaast zetten we ons zerotolerancebeleid ten aanzien van OMG’s voort en wenden onze bevoegdheden aan om OMG’s uit onze gemeente te weren of te verwijderen.
ga terug