Programma 10 Veiligheid

Deelprogramma 10.4 Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid omvat het tegengaan en beperken van risico’s van incidenten, ongevallen, branden en rampen. We zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving, voor mens en dier. Dit betekent in de eerste plaats dat we waar mogelijk risico’s wegnemen of beperken door onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast moeten de hulpdiensten klaar staan, goed voorbereid zijn en voorzien zijn van de juiste middelen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 18.798

70,5 %

Baten

€ 17

0,5 %