Programma 10 Veiligheid

10.2.1 Alcohol en drugsgebruik

Het effect van drugs en alcoholgebruik onder jongeren manifesteert zich in schoolverzuim en -uitval, vandalisme, geweld, gezondheidsschade en instroom in de zorg. In de WIJ-teams werken onze leerplichtambtenaren, het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk nauw samen aan preventie en hulpverlening aan scholieren.

We willen:

  • Dat jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico’s van alcohol- en drugsgebruik;
  • Dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken omhoog gaat; 
  • Dat het overmatig gebruik van alcohol daalt;
  • Dat jongeren onder de 18 geen toegang hebben tot drugs.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal geconstateerde overtredingen alcoholverkoop aan jongeren (<18 jaar)

< 50

< 50

Aantal geconstateerde overtredingen verkoop en aanwezigheid jongeren in coffeeshops (<18 jaar)

< 5

< 5

Hoe staan we ervoor?

  • Toezichthouders van de gemeente controleren regelmatig op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Er zijn weinig overtredingen geconstateerd;
  • Coffeeshops worden elk jaar minimaal twee keer gecontroleerd door toezichthouders van de gemeente en de politie;
  • Sinds 2019 zijn de toezicht- en handhavingstaken op het gebied van horeca en prostitutie intern samengevoegd met de overige gemeentelijk handhavingstaken. Hiermee is invulling gegeven aan de ontschotting van toezicht-en handhavingstaken. 

Wat willen we bereiken in 2020?

Zowel toezicht en handhaving op naleving van de Drank- en Horecawet als toezicht en handhaving op naleving van de eisen voor een coffeeshop, blijven onverminderd van belang.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Twee keer per jaar een integrale controle van coffeeshops;
  • Toezicht en handhaving horeca gericht op alcoholverkoop aan jongeren.
ga terug