Programma 10 Veiligheid

10.1.5 Veilig ondernemen

Veilig ondernemen is een vanzelfsprekendheid in een aantrekkelijk ondernemersklimaat en wordt breed benaderd. We hechten aan een schone, hele en veilige binnenstad en bedrijventerreinen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal aangiften door ondernemers van inbraken in kantoor- en bedrijfspanden en winkels

400

400

Hoe staan we ervoor?

Het Servicepunt Detailhandel (SPD) is in onze gemeente aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad. Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) richt zich op (de ondernemers) op de bedrijventerreinen. Zij zijn benaderbaar voor vragen en (helpen bij het) organiseren van netwerkbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten et cetera.

Het onderwerp veiligheid komt gedurende het jaar terug in de structurele overleggen met ondernemers, in de nieuwsbrieven en op momenten dat er specifieke projecten worden opgestart die de algehele veiligheid van ondernemers en consumenten ten goede komen.
De jaarlijkse schouw met Stadsbeheer in relatie tot algeheel onderhoud, obstakels en veiligheid geeft vaak input voor vraaggerichte nieuwe projecten.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • Wij willen, in samenwerking met de Groningen City Club (GCC), de stichting BBOG en het SPD, aandacht genereren voor veilig ondernemen;
  • Wij willen dat winkelgebieden schoon, heel en veilig zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Samen met de GCC, het SPD en de stichting BBOG op aanvraag activiteiten organiseren (gericht op preventie);
  • Met Stichting Nederland Schoon de Verkiezing Schoonste Winkelgebied van Groningen organiseren.
ga terug